฿

รหัส : PC-K90

ขนาดภายนอก (มม.)

900 ก x 756 ล x 1350 ส อุณหภูมิ : 2~8 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-K120

ขนาดภายนอก (มม.)

1200 ก x 756 ล x 1350 ส อุณหภูมิ : 2~8 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-K150

ขนาดภายนอก (มม.)

1500 ก x 756 ล x 1350 ส อุณหภูมิ : 2~8 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-C120

ความจุ : 97 ลิตร / 3.5 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

590 ก x 520 ล x 850 ส อุณหภูมิ : -20 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-G268

ความจุ : 200 ลิตร / 7.1 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1100 ก x 665 ล x 880 ส อุณหภูมิ : -20 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-G338

ความจุ : 338 ลิตร / 11.9 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1340 ก x 700 ล x 850 ส อุณหภูมิ : -20 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PCB-C250

ความจุ : 215 ลิตร / 7.6 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1015 ก x 545 ล x 855 ส อุณหภูมิ : -20 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PCB-C340

ความจุ : 268 ลิตร / 9.5 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1146 ก x 625 ล x 865 ส อุณหภูมิ : -20 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PCB-C600

ความจุ : 558 ลิตร / 20.7 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1770 ก x 800 ล x 905 ส อุณหภูมิ : -20 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PCB-C800

ความจุ : 768 ลิตร / 27.1 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

2190 ก x 800 ล x 905 ส อุณหภูมิ : -20 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-1055B

ความจุ : 440 ลิตร / 16 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

670 ก x 635 ล x 2000 ส อุณหภูมิ : -8 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-2085G

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1100 ก x 635 ล x 2000 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-3125G

ความจุ : 1174 ลิตร / 42 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1650 ก x 635 ล x 2000 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-2085C

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1100 ก x 635 ล x 2000 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-2105C

ความจุ : 1018 ลิตร / 36 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1155 ก x 735 ล x 2090 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-3125C

ความจุ : 1174 ลิตร / 42 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1650 ก x 635 ล x 2000 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-3155C

ความจุ : 1576 ลิตร / 56 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1740 ก x 735 ล x 2090 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-4085C

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1100 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-4085CF

ความจุช่องแช่เย็น : 555 ลิตร / 20 คิว

ความจุช่องแช่แข็ง : 173 ลิตร / 6 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1100 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 2-10 ํC

อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8-0 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-4105CF

ความจุช่องแช่เย็น : 726 ลิตร / 26 คิว

ความจุช่องแช่แข็ง : 251 ลิตร / 9 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1155 ก x 735 ล x 2090 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 2-10 ํC

อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8-0 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-5125CF

ความจุช่องแช่เย็น : 971 ลิตร / 34 คิว

ความจุช่องแช่แข็ง : 173 ลิตร / 9 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1655 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 2-10 ํC

อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8-0 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-6125CF

ความจุช่องแช่เย็น : 857 ลิตร / 30 คิว

ความจุช่องแช่แข็ง : 267 ลิตร / 9 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1650 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 2-10 ํC

อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8-0 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-1155

ความจุ : 150 ลิตร / 5 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

450 ก x 480 ล x 1500 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-1285

ความจุ : 260 ลิตร / 9 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

590 ก x 590 ล x 1620 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-1355

ความจุ : 330 ลิตร / 11 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

590 ก x 590 ล x 1910 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-4085BS

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1100 ก x 602 ล x 2000 ส อุณหภูมิ : -8 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-2065N

ความจุ : 513 ลิตร / 18 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

670 ก x 722 ล x 2070 ส อุณหภูมิ : -20 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-4125N

ความจุ : 1180 ลิตร / 42 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1322 ก x 752 ล x 2070 ส อุณหภูมิ : -20 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : PC-2075P

ความจุ : 629 ลิตร / 22 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

800 ก x 765 ล x 2070 ส อุณหภูมิ : -15-2 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-1055B

ความจุ : 440 ลิตร / 16 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

670 ก x 635 ล x 2000 ส อุณหภูมิ : -8 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-2085G

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1100 ก x 635 ล x 2000 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-3125G

ความจุ : 1174 ลิตร / 42 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1650 ก x 635 ล x 2000 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-2085C

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1100 ก x 635 ล x 2000 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-2105C

ความจุ : 1018 ลิตร / 36 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1155 ก x 735 ล x 2090 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-3125C

ความจุ : 1174 ลิตร / 42 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1650 ก x 635 ล x 2090 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-3155C

ความจุ : 1576 ลิตร / 56 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1750 ก x 735 ล x 2090 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-4085C

ความจุ : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1100 ก x 635 ล x 2000 ส อุณหภูมิ : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-4105CF

ความจุช่องแช่เย็น : 726 ลิตร / 26 คิว

ความจุช่องแช่แข็ง : 251 ลิตร / 9 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1155 ก x 735 ล x 2090 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 2-10 ํC

อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8-0 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-5125CF

ความจุช่องแช่เย็น : 971 ลิตร / 34 คิว

ความจุช่องแช่แข็ง : 173 ลิตร / 6 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1650 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 2-10 ํC

อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8-0 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-6125CF

ความจุช่องแช่เย็น : 857 ลิตร / 30 คิว

ความจุช่องแช่แข็ง : 267 ลิตร / 9 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1650 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 2-10 ํC

อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8-0 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-4085CF

ความจุช่องแช่เย็น : 555 ลิตร / 20 คิว

ความจุช่องแช่แข็ง : 173 ลิตร / 6 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1100 ก x 635 ล x 2000 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 2-10 ํC

อุณหภูมิช่องแช่แข็ง : -8-0 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-1155

ความจุช่องแช่เย็น : 150 ลิตร / 5 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

450 ก x 480 ล x 1500 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-1285

ความจุช่องแช่เย็น : 260 ลิตร / 9 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

590 ก x 590 ล x 1620 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-1355

ความจุช่องแช่เย็น : 330 ลิตร / 11 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

590 ก x 590 ล x 1910 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : 2-10 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-4085BS

ความจุช่องแช่เย็น : 760 ลิตร / 27 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1100 ก x 602 ล x 2000 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : -8 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-2065N

ความจุช่องแช่เย็น : 513 ลิตร / 18 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

670 ก x 722 ล x 2070 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : -20 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-4125N

ความจุช่องแช่เย็น : 1180 ลิตร / 42 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

1322 ก x 752 ล x 2070 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : -20 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า

฿

รหัส : LS-2075P

ความจุช่องแช่เย็น : 629 ลิตร / 22 คิว

ขนาดภายนอก (มม.)

800 ก x 765 ล x 2070 ส

อุณหภูมิช่องแช่เย็น : -15-2 ํC

คลิกดูข้อมูลสินค้า